Wie zijn wij? 

Wij zijn een buitengewone basisschool voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar in Deurne: 

  • Lagere school Type basisaanbod voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of met een ernstige leerstoornis (we bieden dit vanaf volgend schooljaar 2024-2025 niet meer aan).
  • Kleuter- en lagere school Type 2 voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking.
Afbeelding
Jongens en meisjes op blotevoetenpad in De Leerexpert Schotensesteenweg 256

Waar staan wij voor? 

Onze school heeft een geëngageerd team met een hart voor kinderen. Samen zoeken we naar een manier om uw kind optimaal te laten ontwikkelen. We kijken naar de specifieke noden en talenten van uw kind om van daaruit het aangepaste traject uit te stippelen. We doen dit met de nodige zorg, open blik en expertise

We zorgen ervoor dat je kind zich goed voelt en bieden het een uitdagende leef- en leeromgeving op maat. Zo kan het zich maximaal ontplooien. Daarbij vinden we het belangrijk om jou als ouder zo veel mogelijk te betrekken

Juf tekent bloem op schilderdoek en toont deze aan haar leerlingen in Leerexpert Schotensesteenweg 256.

Onze pijlers 

Juf legt iets uit aan een meisje van haar klas in Leerexpert Schotensesteenweg 256.
  • Welbevinden 
  • Maximale zelfontplooiiong 
  • Een uitdagende leef- en leeromgeving 
  • Expertise 
  • Ouderbetrokkenheid