8.40 uur Opening van de schoolpoort
9 uur Begin van de lessen. De schoolpoort gaat dicht
12.40 uur Middagtoezicht. Einde schooldag op woensdag
13.40 uur Begin van de lessen
15.20 uur Einde van de lessen
15.25 uur Vertrek bussen en voetgangers

Bekijk hier ons schoolreglement voor schooljaar 2023-2024.

De leerlingen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van leerlingenvervoer. We werken hierbij met gezamenlijke opstapplaatsen. Dit wil zeggen dat een leerling naar een afgesproken plaats komt en daar wordt opgehaald met een schoolbus. ’S avonds wordt de leerling ook op deze plek terug afgezet.  

Ouders kunnen ook een buzzy-pas aanvragen zodat de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan komen. Zelf je kind brengen en ophalen kan natuurlijk ook.